Join us on Facebook!

Partnerzy

Koordynowany przez Krakowskie Centrum Zarządzania i Administracji Spółka z o.o., CVE jest Projektem Europejskim realizowanym w ramach Programu Comenius. Jego celem jest promowanie i szerzenie wśród kadry nauczycielskiej i zarządzającej oraz innych pracowników szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wiedzy o możliwościach i sposobach współpracy szkół ze światem pracy, przede wszystkim w kontekście wolontariatu korporacyjnego.

 

Krakowskie Centrum Zarządzania i Administracji Sp. z o.o. 

Krakowskie Centrum Zarządzania i Administracji Sp. z o.o. jest prywatnym przedsiębiorstwem, założonym w Polsce w 1999. KCZiA specjalizuje się w:

 • Konsultingu – usługach outsourcingowych dostosowanych do specyficznych potrzeb współpracujących z nim firm (szczyci się ponad 30 klientami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw). Misją KCZiA na tym polu jest oferowanie wysokiej jakości usług, z zaangażowaniem i solidnie, tak aby poszerzyć i wzmocnić konkurencyjność swoich klientów poprzez promowanie innowacyjności, transfer technologii, wdrażanie rozwiązań naukowo-badawczych, rozwój sieci powiązań z placówkami naukowo-badawczymi, rozwijanie możliwości finansowania oraz asystę we wdrażaniu programów rozwojowych. 
 • Edukacji dla dorosłych
  • KCZiA ma szerokie doświadczenie w szkoleniach zawodowych i skierowanych do osób dorosłych, wypracowane wskutek udziału w różnorodnych projektach dotyczących uczenia się przez całe życie. KCZiA organizuje szkolenia z zakresu umiejętności społecznych oraz technologii informacyjnych dla młodzieży, bezrobotnych, itd. w ramach projektu ECDL – Twoja szansa na rynku pracy, w którym wzięło udział 120 bezrobotnych młodych kobiet z Małopolski. Na polu edukacji, osobami korzystającymi z usług KCZiA są wszyscy dorośli chcący podjąć naukę, zwłaszcza kobiety i młode osoby w szczególnej sytuacji życiowej. KCZiA prowadzi również doradztwo zawodowe, o które poszerzane są szkolenia.
  • Krakowskie Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych (KCDKO): KCDKO powstało w 2004 roku. Jest zarejestrowane w Małopolskim Kuratorium Oświaty. KCDKO organizuje szkolenia dla nauczycieli, kadr zarządzających szkołami oraz innego personelu szkolnego, pracujących w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, średnich i dla dorosłych.

We wszystkich inicjatywach KCZiA współpracuje z różnymi instytucjami z UE i Polski, takimi jak organizacje pozarządowe, szkoły, uniwersytety, przedsiębiorstwa czy władze lokalne.

Osoba kontaktowa:
Maria Francuz
Tel/Fax: +48 12 429 41 41
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
Strona internetowa: www.kczia.eu 

...............

 

 

 

Fundaţia EuroEd

Fundacja EuroEd jest organizacją non-profit, założoną w 1992 roku, mającą siedzibę w Iasi w Rumunii. Prowadzi działalność edukacyjną dla osób z wszystkich kategorii wiekowych. Fundacja EuroEd opracowała serie programów, wśród nich kursy językowe (angielskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego i rumuńskiego), czy międzynarodowe kursy dla nauczycieli języków obcych.

EuroEd posiada doświadczenie w tej dziedzinie, bazujące na koordynowaniu i uczestnictwie w projektach europejskich, jak również na strategiach i metodologiach współpracy z organizacjami na szczeblach lokalnym, regionalnym, narodowym i międzynarodowym. W dodatku EuroEd koordynowała i realizowała ponad 25 krajowych i międzynarodowych projektów (w zakresie zarządzania edukacją, szkoleń nauczycieli, rozwoju zawodowego w różnych profesjach i wielu innych) od 1995 roku.

EuroEd współpracowała z regionalnymi władzami Iasi ds. szkolnictwa i szkołami w regionie Iasi w różnych projektach, które miały na celu zmniejszenie ilości przypadków wczesnego porzucania szkół przez uczniów. Fundacja jest akredytowana przez rumuńskie ministerstwo edukacji oraz ministerstwo pracy, a także jako placówka w ramach narodowego systemu edukacji związana z uczeniem się przez całe życie. Jest członkiem Quest Association, wchodzącego w skład Eaquals. Podczas ostatnich 5 lat EuroEd otrzymała 4 międzynarodowe nagrody za jakość realizowanych projektów: 3 European Label Awards oraz wyróżnienie w Worldaware. Dwa z projektów realizowanych przez EuroEd zostało wybranych przez Komisję Europejską w ramach studium LINGO jako przykłady dobrych praktyk.

Osoba kontaktowa:
Lucia Petrescu 
Tel: +40-232-252.850/ 252.870
Fax: +40-232-252.902
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa: www.euroed.ro
...............

 

 

Centro Studi Ed Initiative Europeo  (CESIE)

CESIE powstało w 2001 roku z inspiracji postacią wiodoącego włoskiego socjologa Danilo Dolci (1924-1997). CESIE jest europejską organizacją non-profit. Skupia się na budowaniu powiązań między społecznością lokalną Palermo i Sycylii, a Europą. Na rzecz społeczności m. in. prowadzi centrum kształcenia zawodowego, centrum edukacyjne dla dzieci, działające wśród mieszkańców regionu oraz imigrantów oraz centrum społeczne. Usługi świadczone są przez doświadczonych menedżerów projektów, pedagogów, trenerów i nauczycieli.

CELE:

 • Promowanie międzykulturowego dialogu,
 • Wsparcie integracji społecznej i wyrównywanie szans,
 • Umożliwianie uczenia się przez całe życie,
 • Popieranie odpowiedzialnego i partnerskiego światowego rozwoju,
 • Rozwijanie i wspieranie kooperacji w ramach sieci organizacji na lokalnych i międzynarodowych szczeblach,
 • Promowanie współpracy międzynarodowej.

CESIE stale poszukuje nowych metod, Reciprocal Maieutic Approach oraz grassroots participatory planning opracowane przez Danilo Dolci są najbardziej charakterystyczne dla działalności CESIE. Inne stosowane metody to np.: Cztery Filary Edukacji UNESCO, myślenia lateralnego i uczenia się przez działanie.

Osoba kontaktowa:
Sarah Beal  
Tel: +39 091 6164224        
Fax: +39  091 6230849
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
Strona internetowa: www.cesie.org
............... 

 

 

 

Inovaformação – Prestação de Serviços de Formação Profissional, Lda. (Inovafor)

Inovafor należy do największej prywatnej sieci usług dotyczących innowacji w Europie, która zatrudnia około 150 specjalistów razem ze stowarzyszonymi filiami w Rzymie, Luxemburgu, Pradze, Warszawie i Stanach Zjednoczonych. Misją Inovafor jest promowanie innowacji, szkolenie i wsparcie doradcze w zakresie innowacji, skierowane głównie do małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji szkolnictwa wyższego. Inovafor posiada akredytację od departamentu jakości i akredytacji usług do realizowania różnorodnej działalności edukacyjnej. Ma znaczące doświadczenie w realizacji projektów Lifelong Learning, między innymi projektów FP7 oraz Leonardo da Vinci w zakresie transferu i rozwoju innowacji.

Osoba kontaktowa:
Marta Pinto
Tel: +351 22 939 63 50         
Fax: +351 22 939 63 51
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
Strona internetowa: www.inovafor.pt

...............

 

 

 

 

Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado de la Comunitat Valenciana (Fundar)

Fundar, Fundacja Solidarności i Wolontariatu Społeczności Walencji, jest prywatną jednostką non-profit, należącą wspólnie do Region of Valencia Department for Solidarity and Citizenship oraz Bancaja. Powstała 9 marca 2001 roku w celu motywowania, promocji i zachęcania do działań wolontaryjnych oraz solidarności z potrzebującymi, jak również koordynowania zasobów ludzkich regionu Walencji.

Na czele struktury organizacyjnej stoi kuratorium, które składa się z zarządu i organu przedstawicielskiego.

Przez lata, Fundar rozwijał strategię mającą na celu wykreowanie tej fundacji na główną siłę napędową dla działalności różnych przedstawicieli środowiska Walencji, poprzez zaangażowanie w projekty odwołujące się do solidarności. Nie udałoby się zrealizować tych projektów, gdyby nie fizyczna i bliska obecność Fundaru w środowisku regionu Walencji, dającego możliwość zaangażowania się w te inicjatywy dynamicznym wolontariuszom. Mając na myśli ten cel, region Walencji stworzył największą sieć centrów wolontariatu w całej Hiszpanii, która jest ciągle rozszerzana i obecna w 76 miastach regionu.

Fundacja poszerzyła horyzonty swojej działalności na Europę przez uczestnictwo w wielu międzynarodowych projektach, gwarantując wsparcie w wymianie doświadczeń i dobrych praktyk z instytucjami z innych krajów.

Osoba kontaktowa:
Juan Ángel  Poyatos
Tel: +34 963 301 109         
Fax: +34 963 310 272
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa: www.fundar.es 
...............
 
 

 

 

Development for Vocational Technical Education Centre of Bahcesehir University (METGEM)

Uniwersytet Bahçeşehir uruchomił Centrum Rozwoju Technicznej Edukacji Zawodowej (METGEM), które jest unikalną instytucją w Turcji. Jego wizją jest zostanie pionierską i wiodącą agencją monitorującą rozwój i transformacje rynku pracy, mającą na celu zintegrowanie krajowych i międzynarodowych sieci oraz wsparcie rozwoju współczesnej technicznej edukacji zawodowej.

Jego misją jest dostarczanie do powszechnego użytku wszelkich dostępnych informacji, doświadczeń i modeli rozwiązań, zgromadzonych podczas krajowych i międzynarodowych badań dotyczących technicznej edukacji zawodowej.

Rezultatem tych działań będzie nowy model zawodowej i technicznej edukacji, który wykształci wysoko wykwalifikowanych specjalistów dopasowanych do wymogów i potrzeb rynku pracy.

Dla rozwoju edukacji zawodowej, szczególnie szkolnictwa wyższego, Centrum podjęło następujące zadania:

 • W szkolnictwie zawodowym podążać za europejskimi i światowymi trendami rozwoju i innowacji,
 • Rozwijać nowe i łatwe do wdrożenia metody, w formie krajowych i międzynarodowych projektów, dla wysoko wykwalifikowanych zasobów ludzkich
 • Analizować problemy i znajdować rozwiązania dla biznesu w ramach komitetów konsultacyjnych
 • Promować i nawiązywać partnerstwa z fundacjami i instytucjami edukacji zawodowej w celu motywowania i szkolenia kadr technicznych
 • Analizować statystyki dotyczące edukacji zawodowej w Turcji, identyfikować słabe strony edukacji technicznej i zawodowej oraz łączyć sfery podaży i popyt.
Osoba kontaktowa:
Serkan Yeşilyurt
Tel: +90 532 45 51 03       
Fax: +90 381 06 00
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa: www.metgem.com 
..............
 

 

 

 

 

African & Caribbean Diversity 

Głównymi celami African & Caribbean Diversity (ACDiversity), brytyjskiej organizacji charytatywnej powstałej w 1990 roku, są:

 • Tworzenie i wdrażanie programów rozwoju ekonomicznego i edukacyjnego społeczności afrykańskich i karaibskich,
 • Rozwijanie wiedzy społeczeństwa o problemie dyskryminacji, szczególnie na gruncie etnicznym,
 • Promowanie różnorodności i wspieranie młodych ludzi, szczególnie pochodzących ze społeczności afrykańskich i karaibskich, w celu zrealizowania w pełni ich potencjału.

Kluczowy program ACDiversity – Mentoring and Enrichment Programme – identyfikuje zdolnych uczniów w wieku 14-18 lat, pochodzących przeważnie, choć nie wyłącznie, ze społeczności afrykańskich i karaibskich, wspiera ich i zachęca do podjęcia studiów oraz przygotowuje do kariery akademickiej i osobistej. Program realizowany jest we współpracy ze szkołami, uniwersytetami, rodzicami i mentorami – wolontariuszami korporacyjnymi. Jest ściśle ustrukturyzowany i składa się z:

 • Wizyt i szkół letnich na uczelniach LSE, Corpus Christi College, University of Cambridge,
 • Wizyt i dni otwartych w brytyjskich organizacjach finansowych, prawniczych i handlowych (np. Bank of England, Barclays Capital, Slaughter and May, Clifford Chance, Withers, itd.),
 • Warsztatów motywacyjnych i informacyjnych,
 • Sesji z mentorami – wolontariuszami korporacyjnymi,
 • Uusług wolontaryjnych i społecznych,
 • Sesji informacyjnych i wspierających dla rodziców i opiekunów.
Osoba kontaktowa:
Brenda King 
Tel: +44 020 7922 7808   
Fax: +44 08716 613 530
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa: www.acdiversity.org  
FaLang translation system by Faboba