Join us on Facebook!

Projekt

Edukacja i kształcenie zawodowe zajmują istotne miejsce w strategii lizbońskiej w kontekście rozwoju i szans zawodowych. Jako część ogólnej strategii, Rada ustanowiła wspólne cele dla systemów edukacji i kształcenia zawodowego w Unii Europejskiej, które sformułowano w programie Rady i Komisji Europejskiej z 2001 roku, zatytułowanym Edukacja i szkolenia 2010 oraz jego kontynuacji - strategicznych ramach współpracy europejskiej w zakresie edukacji i szkoleń ET 2020, zatwierdzonych przez Radę Europejską.

Niewiele osób nie zgadza się ze stwierdzeniem, że nasza przyszłość zależy od wzrostu umiejętności i wiedzy pracującej populacji. Obecnie wprowadzane zmiany w programach kształcenia polegają na angażowaniu podmiotów biznesowych w rozwój umiejętności młodych ludzi, które pomogą im osiągnąć ekonomiczne powodzenie w dzisiejszym świecie. Środkiem do tego celu jest wdrożenie nowych i z założenia bardziej motywujących stylów nauczania. 

W szybko zmieniającym się świecie oczekuje się od nauczycieli przygotowania uczniów do pracy, która prawdopodobnie jeszcze nie istnieje. Poprzez współpracę z pracodawcami, nauczyciele mogą zapewnić dostęp dla uczniów do najnowszej wiedzy oraz zapoznania się z doświadczeniami świata pracy. Możliwość nauki poprzez zajęcia z przedstawicielami świata biznesu pomoże uczniom zidentyfikować umiejętności potrzebne do pracy na danym stanowisku, tak pod względem ogólnych wymagań, jak i szczegółowo dotyczących pracy w danej firmie. Zaangażowanie pracodawców w nauczanie pozwoli uczniom zauważyć i rozwijać ich zawodowe oraz osobiste predyspozycje oraz umiejętności, a ścieżka nauki i myślenie uczniów o ich przyszłej karierze mogą zostać skierowane na wymagania pracodawców.

Rezultatem projektu będzie zestaw materiałów dotyczących metod rozpowszechniania idei Wolontariatu Korporacyjnego, realizowanego przez przedstawicieli świata pracy na rzecz szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz program szkolenia dotyczący metod i możliwości współpracy pomiędzy szkołami a Wolontariatem Korporacyjnym.

FaLang translation system by Faboba