Join us on Facebook!

Ortaklar

Krakowskie Centrum Zarządzania i Administracji Spółka z o.o tarafından koordine edilen CVE, Kurumsal Gönüllülük yolu ile okullar ve iş dünyası arasındaki işbirliği olasılıkları (fırsatları ) ve yolları konusunda okul yöneticilerini, öğretmenlerini ve Liselerde çalışan diğer kişileri bilgilendirmek amacı ile Comenius Programı çerçevesinde geliştirilmiş bir Avrupa Birliği Projesidir

 

 

 

 

 

Krakowskie Centrum Zarządzania i Administracji Sp. z o.o. 

Krakow Yönetim ve İdare Merkezi limited şirketi (KCZiA) Polonyada 1999 yılında kurulmuş özel bir KOBİ neiteliğinde bir işletmedir. KCZiA’nın uzmanlık alanı: 

1. Danışmanlık – dış kaynak kullanımı hizmetleri diğer işletmelerin özel ihtiyaçlarına uyarlanmıştır (KOBİ’lerle 30 dönemi aşkın kontratlar). KCZiA’nın bu alandaki misyonu; yenilikçilik promosyonu, teknoloji transferi,araştırma sonuçlarından yararlanma, araştırma kurumları ile bağlantıların geliştirilmesi, finansman için fırsatların kullanılması ve geliştime programlarının kullanılması için doğrudan yardım yolu ile girişimciler arasındaki rekabetin desteklenmesi ve güçlendirilmesi için tahahüt ve tutarlılıkla yüksek kalitede hizmet sunmaktır.  

2.Yetişkin Eğitimi:

Yetişkin Eğitim Merkezi: KCZiA çeşitli hayat boyu öğrenme projelerine ortaklığı vasıtası ile mesleki eğitim ve yetişkin eğitimi konularında geniş bir tecrübeye sahiptir. KCZiA genç işsizler için ICT (Bilgi İletişim Teknolojileri) eğitimleri ve sosyal beceri eğitimleri organize etmektedir, örneğin: ECDL- Malopolska bölgesinden 120 genç kadın işsize iş piyasasında fırsat.Bu alanda bizim hedef grubumuz öğrenmek isteyip özel durumu olan gençler ve kadınlardan oluşan erişkinlerdir. KCZiA ayrıca iş rehberliği hizmeti de sunmaktadır.Kariyer eğitimlerimiz ile bağlantılı olarak işsizlere iş bulma konusunda rehberlikte yapıyoruz. 

Krakow Eğitim Personeli Geliştirme Merkezi (KCDKO): KCDKO 2004 yılında kurulmuştur. KCDKO Malopolska Bölgesel Eğitim otoritesi tarafından tesçil edilmiştir. KCDKO Lise, orta ve ilköğretimde hizmet veren ökul yöneticileri, öğretmenler için eğitim organize etmektedir. 

KCZiA tüm faaliyetlerinde  Avrupadan ve Polonyadan değişik sivil toplum örgütleri, okullar, üniversiteler, kobiler ve lokal otoritelerle işbirlikleri yapmaktadır.

İritbat Kişisi: 
Maria Francuz
Telefon: +48 12 429 41 41
Fax: +48 12 429 41 41
Email: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  
Websitesi: www.kczia.eu
............... 

 

 

Fundaţia EuroEd

EuroEd Vakfı Romanya’nın İaşi şehrinde 1992 yılında kar amacı gütmeyen bir kurum olarak kurulmuştur. Her yaş grubuna eğitim servisi sunmaktadır. EuroEd Vakfı İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca ve Romanca dillerinde bir çok dil kursları ve uluslararası dil öğretmenleri için eğitim programları düzenlmektedir.  

EuroEd deneyimleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası, bölgesel, yerel seviyelerde strateji ve metedoloji konularında Avrupa Birliği finansmanlı projelere ortak olmakta ve coordinator olarak başvurularda bulunmaktadır. EuroEd Vakfı Ayrıca EuroEd Vakfı 1995 yılından bugüne 25 in üzerinde eğitim yönetimi, eğiticilerin eğitimi, uzmanların çeşitli kategorilerde uzmanlıklarının geliştirilmesi gibi ulusal ve uluslararası eğitim projesinin yürütücüğünü ve koorinasyonu sağlamıştır.

EuroEd İaşe County okulu Teftiş kurulu ve İaşe bölgesindeki okullarla daha önceki projelerde gençler arasında okul bırakma oranlarını düşürmek için ortaklıklar yapmıştır. 

EuroEd ayrıca Romanya Milli Eğitim Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı tarafından akredite edilmiş ve Hayat Boyu Öğrenme program çerçevesinde eğitim sisteminin bir parçası haline gelmiştir.Euroed Araştırma derneğininde üyesidir. Projelerinin kalitesi ile geçmiş 5 yıl içerisinde 5 ödül almaya layık görülmüştür. Projelerinden iki tanesi en iyi örnekler projesi olarak seçilmiştir. 

İritbat Kişisi: 
Lucia Petrescu
Telefon: +40-232-252.850/ 252.870
Fax: +40-232-252.902
Email: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  
Websitesi: www.euroed.ro 
............... 
 

 

 

Centro Studi Ed Initiative Europeo 

CESIE 2001 yılında ünlü İtalyan sosyolist Danilo Dolci (1924-1997) den esinlenerek kurulmuştur. Bu kurum kar amacı gütmeyen ve bağımsız bir sivil toplum örgütüdür. CESIE Palermo ve Sicily deki yerel realite ile Avrupa arasında bir bağ kurmaya çalışmaktadır. Bu sivil toplum örgüt bu bağlantıyı kuramayı kolaştırmak için bünyesinde mesleki eğitim merkezi, yerel halka ve göçmenlere hizmet veren çocuk eğitim merkezi ve sosyal merkez bulundurmaktadır. Birimimizdeki personelimiz proje yönetimi, eğitim bilimi, usta öğretici ve eğiticilik konularında deneyim sahibidirler. 

AMAÇLAR:

 • Kültürler aarsı diyaloğu arttırmak
 • Sosyal katılımı eşit fırsatları destekleme
 • Hayat boyu eğitim ve öğretimi kolaylaştırmak 
 • Sorumlu ve destekleyici küresel gelişmeyi geliştirmek
 • Ulusla ve uluslararası ağları geliştirmek ve desteklemek
 • Uluslararası ilişkileri desteklemek

CESIE sürekli Nanilo Dolci tarafından geliştirilen katılımcı planlama ve karşılıklı Maieutic yaklaşımı içeren yeni metodolojiler arayışındadır.  Kullandığı diğer yöntemler UNESCO'nun Eğitimin Dört Sacayağı, Yanal Düşünme ve yaparak öğrenme metotlarıdır.  

İrtibat Kişisi: 
Sarah Beal 
Telefon:+39 091 6164224        
Fax: +39  091 6230849 
Email:   Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  
Websitesi: www.cesie.org
...............
 
 
 
 

 

Inovaformação – Prestação de Serviços de Formação Profissional, Lda. 

Avrupanın en büyük özel inovasyon servisine bağlı yaklaşık olarak 150 kişi istihdam eden bir kurumdur.Inofavor’un misyonu yeniliği teşvik etmek, yenilkçilik alanında özellikle KOBİ’lere ve yükseköğretim kurumlarına eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmaktır. Inofavor Kalite ve Akreditasyon Hizmetleri Servisi tarafından çeşitli eğitim faaliyetlerini yürütme konusunda akredite edilmiştir. Inovafor Fp7 ve Leonardo yenilik transferi projelerini içeren Hayat Boyu Öğrenme Projeleri konusunda denetime de sahiptir. 

İrtibat Kişisi:
Marta Pinto
Telefon: 00351 22 939 63 50 
Fax: 00351 22 939 63 51 
Email: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  
Websitesi: www.inovafor.pt
...............

 

Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado de la Comunitat Valenciana 

Fundar, Valensiya toplumu için gönüllü ve dayanışma esasına göre çalışan, özel ve kar amacı güdmeyen bir birliktelik olup, Bancaja ve Valensiya Dayanışma ve Vatandaşlık Bölgesel birimine aittir. 9 Mart 2011 tarihinde ihtiyacı olan insanlara gönüllü aktiviteleri ve dayanışmayı motivasyon, teşvik ve desteklemek amacıyla Valensiya bölgesindeki sosyal kaynakları koordinasyonu ile kurulmuştur. 

Kurumun organizasyon yapısı yönetici ve vekillerden oluşan bir mütevelli heyetinden oluşmaktadır. 

Yıllar boyunca, Fundar , kurumu Valensiya toplumundaki farklı birimler ile işbirliğine ve dayanışmaya dayalı projelerde itici güç olmaya dönüştürmeyi hedefleyen  bir strateji geliştirmiştir.  Bu tür projeler Fundar’ın Valensiya bölgesindeki yerinin dikkatlice planlanmadığı bir ortamda mümkün olmayacak ve tüm bu dayanışmaya dayalı aktiviteler gönüllülerin dinamik çalışmaları sayesinde olacaktır. Bu amacı akılda tutarak, Valensiya bölgesinin tüm İspanya’da en geniş ve gelişen gönüllü merkez ağına sahiptir ve bölgedeki 76 şehirde aktiftir. 

Bu kuruluş Avrupa’da deneyimlerin paylaşılmasını ve diğer ülkelerdeki kurumlarla uygulamaların en iyi şekilde yapılamasını garanti eden uluslararası pek çok projeye katılarak genişlemektedir. 

İrtibat Kişisi: 
Juan Ángel  Poyatos
Telefon: +34 963 301 109 
Fax: +34 963 310 272
Email: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  
Websitesi: www.fundar.es 
............... 

 

 

 

Development for Vocational Technical Education Centre of Bahcesehir University 

Mesleki Teknik Eğitim Merkezi – METGEM Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde kurulmuş bir merkezdir. METGEM’in vizyonu iş piyasasındaki bütün gelişim ve değişimleri takip ederek, ulusal ve ulslararası ağlarla bütünleşmiş, çağdaş Mesleki ve Teknik Eğitimin güçlenmesine öncülük ve rehberlik eden bir kurum olmaktır.

METGEM’in kuruluş amacı ve misyonu; Dünya’da en genç nüfusa sahip ülkelerden biri olan ülkemizde Mesleki Teknik Eğitim konusunda ulusal düzeyde ihtiyaç duyulan kaliteyi uluslararası bir nitelikle sağlamak, yeni meslek tanımlarına adapte olabilen bir yaklaşım sunarak bu konuda ulusal ve uluslararası araştırmalarla edinilen tüm bilgi, deneyim ve çözüm modellerini toplumun hizmetine sunmaktır.

Sonucu işgücü piyasasının ihtiyaç ve beklentilerini cevap veren yüksek nitelikli bireyler yetiştirip, Mesleki ve Teknik Eğitim için yeni bir model olacaktır.

Mesleki Teknik Eğitimi özellikle yükseköğretim seviyesinde geliştirmek için merkezimizin önemli görevleri vardır: 

 • Mesleki eğitimle alakalı yeni gelişme ve yenilikleri Avrupa ve küresel düzeyde takip etmek,
 • Yetkinlikleri yüksek bireyler yetiştirmek için ulusal ve uluslar arası projeler yardımı ile uygulanabilir metotlar geliştirmek.
 • İş dünyası, KOBİ’ler ve sektörler için sorunları tartışmak ve danışma kurulu yardımı ile çözümler üretmek 
 • Mesleki eğitim kurumları ile ortaklıklar kurma vasıtası ile teknik ekibi eğitmek, motivasyonlarını sağlamak ve aydınlanmalarına yardımcı olmak,
 • Türkiye’de mesleki eğitimle alakalı istatistiki verileri analiz etmek, mesleki eğitimdeki boşlukları bulmak ve bu eğitimdeki boşlukları arz ve talep dengesi yardımı ile çözmektir.
İrtibat Kişisi:
Serkan Yeşilyurt 
Telefon: 0090 532 45 51 03
Fax: 0090 381 06 00
Email: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  
Websitesi: www.metgem.com
...............

 

 

Afrika ve Karayipler Çeşitliliği 

İngiltere hayırseverliği adı altında 1990’da kurulmuş Afrika ve Karayipler Çeşitliliği (ACDiversity) kurumunun ana hedefleri;

 • Afrika ve Karayip toplumlarının ekonomik ve eğitim anlamında gelişmelerini sağlamak için programlar oluşturmak ve uygulamak.
 • Etnik köken temelinde özellikle ayrımcılık konularında kamu eğitimi ilerletmek
 • Çeşitliliği desteklemek Afrika ve Kayayiplerdeki toplumlarda özellikle gençleri destekleyerek gerçek potansiyellerini farketmelerini sağlamak.

ACDiversity Rehberlik ve Rengişleştirme Programı 10-13 yıları arasındaki öğrencileri (14-18 yaşları arasındaki) Afrika Karayiplerin kültürel mirasını göz ardı etmeden oradaki öğrencilerin yükseköğretimde destekleyip yükseköğretime geçişlerini teşvik ediyor onların akademik,kişisel ve kariyer başarılarına destekler sağlıyor. Okullarla, üniversitelerle, ailelerle ve kurumsal gönüllülerle ortaklıklarkuruyorlar program kapsamında. Bu program aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır: 

 • LSE, Corpus Christe Koleji ve Cambridge Üniversitelerinde yaz okulları düzenlemek; 
 • Birleşik Krallık mali, hukuki ve ticari kuruluşlarına ziyaretler ve açık oturumlar [iörneğin., Bank of England, Barclays Capital, Slaughter ve May, Clifford Chance, Withers, vs];
 • Motivasyona ve bilgilendirmeye yönelik çalıştaylar;
 • Kurumsal Gönüllülerle rehberlik ve yönlendirme; 
 • Gönüllülük ve topluluk hizmetleri;
 • Ebeveynler ve bakıcılara bilgi ve destek seansları.
İrtibat Kişisi:
Brenda King
Telefon:+44 020 7922 7808       
Fax:  +44 08716 613 530 
Email: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  
Websitesi:  www.acdiversity.org   
FaLang translation system by Faboba