Join us on Facebook!

Wprowadzenie

W całej Europie zauważa się, że dla rozwoju gospodarczego i zwiększenia konkurencyjności należy postawić na poprawę jakości edukacji i kształcenia zawodowego oraz ich wpływu na przyszłe osiągnięcia uczniów. Pojawiło się już wiele inicjatyw, zarówno na szczeblu narodowym, jak i europejskim, które skupiają się na podwyższaniu kompetencji nauczycieli i innych sposobach poprawy ich pracy. Wiele wysiłku włożono w zidentyfikowanie dokładnych wskaźników jakości nauczania, w zakresie kompetencji, standardów, celów nauczania czy kluczowych kwalifikacji.

Treści i formy pedagogiki zmieniają się i trzeba przyznać, że coraz ważniejsze jest kształcenie ustawiczne praktykujących nauczycieli. W wielu krajach angażują się oni coraz częściej w szkolenie tych, którzy dopiero rozpoczynają karierę zawodową. By wesprzeć te przedsięwzięcia, Komisja Europejska podjęła się opracowania Europejskich Ram Kwalifikacji Zawodowych, w tym również dla zawodu nauczyciela. Także w raporcie „Teachers Matter” z 2005 roku Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju zarysowuje model zawodu nauczyciela. Jednak wciąż są w nim obszary, które potrzebują ulepszenia. Współpraca z wolontariuszami jest jednym z takich obszarów, w których dyrektorzy szkół i nauczyciele na razie nie mają zbyt wiele doświadczenia. 

FaLang translation system by Faboba